Grupa ta moze byc organicznym

Posted in Uncategorized  by admin
November 17th, 2018

Grupa ta może być organicznym połączeniem żelaza, bardzo zbliżonym cherriicznie do chlorofilu lub barwików krwi. W ten sposób zbudowane są grupy czynne wielu enzymów oddechowych. W skład grupy prostetycznej mogą również wchodzie związki miedzi (s.305) lub związki zawierające azot (np. pochodne związków heterocyklicznych — pirydyny czy alloksazyny; ryc. 271). Znaczenie mikroelernenłÓw polega niejednokrotnie właśnie na tym, Że pienviasłki te są niezbędne do syntezy enzymów, których organizm potrzebuje również w bardzo małym stężeniu. Nosiciel białkowy spełnia przypuszczalnie ważną rolę przy Luźnym łączeniu się enzymu Z katalizowanym substratem; ponieważ zaś ta sama grupa prostetyczna połączona z różnymi nosicielami katalizuje różne reakcje, specyficzność zatem reakcji zależy od budowy nosiciela. W pewnych przypadkach nie można było oddzielić od białka enzymu specjalnej grupy prostetycznej, Na tej podstawie przypuszczamy, że w takich enzymach grupami czynnymi są boczne łańcuchy cząsteczki białkowej. Jak się wydaje, ten sam enzym może katalizować, zależnie od istniejących warunków, dana reakcję także w odwrotnym kierunku. Mianownictwo enzymów zostało celowo dobrane w ten sposób, że do nazwy substratu, na który działa dany enzym, dodajemy końcową sylabę -aza; np. amylaza jest enzymem rozkładającym skrobię (amylum) na cukier itd. Próby stworzenia przejrzystej systematyki enzymów napotykają wciąż jeszcze duże trudności. Można jednak wyróżnić pewne obszerne grupy enzymów: 1. H y dr 01 azy są to enzymy katalizujące hydrolityczny rozkład substratu. Do grupy tej zaliczamy amylazy — enzymy katalizujące scukrzanie skrobi, maltazę, której działanie omówiono nieco dalej, oraz esterazy, jak np. lipaza rozkładająca tłuszcze czy pewne enzymy rozkładające białka. 2. Enzymy drugiej grupy rozkładają wiązania wysokoenergetyczne i wywołują często daleko idący rozpad cząsteczek substratu. Enzymy tej grupy biorą udział w oddychaniu. Do grupy tej należą także enzymy, które odłączają i przenoszą wodór (d e hy drazy lub dehydrogenazy), o ksydazy oraz desmolazy rozszc zepiające wiązania —C = Enzymy czynne przy syntezie skrobi są jeszcze mało, poznane (s. 280). Przy r oz k dzi e skrobi natomiast biorą udział przede wszystkim tzw. am y I a z y. [podobne: odkurzacz, domki letniskowe, dieta i odchudzanie, konsole ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dieta i odchudzanie domki letniskowe konsole