Mozna sie latwo przekonac, ze

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

Można się łatwo przekonać, że skrobia stanowi dla rośliny zapa s c u k r u wycofanego tylko przejściowo z przemiany materii, przy takich bowiem procesach, jak kiełkowanie nasion, pędzenie bulw czy cebul, odbywa sie szybki rozkład skrobi na cukier. Proces rozpadu ziarn skrobi można obserwować pod mikroskopem. W ziarnach skrobi pojawiają się skierowane dośrodkowo kanały lub szczeliny, które nadają ziarnom wygląd jakby nadgryzionych lub sko rodowa n y Ch. Szczególnie nietrwała jest — jak się zdaje — skrobia w chloroplastach miękiszu asymilacyjnego (komórki zamykające aparatów szparkowych s. 425). Synteza i magazynowanie skrobi w chloroplastach odbywra się tylko dopóty, dopóki szybkość odprowadzania cukru jest mniejsza od natężenia fotosyntezy. Z tego też powodu skrobia asymilacyjna znika z liści w nocy, uwalniając tym samym chloroplasty i przywracając im pełną zdolność asymilacyjną. Rozkład skrobi, nazywany czasem mob ili zac j ą skrobi, odbywa się, podobnie jak i jej synteza, przy współudziale specyficznych b i o ka ta liza tor ów, które odgrywają niezwykle ważną rolę również w innych procesach metabolicznych. Specyficzna kataliza jest zapewne przyczyną, która w wielu przypadkach umożliwia przeprowadzenie pewnych reakcji biochemicznych poza komórką. Obecnie przejdziemy do omówienia ogólnych właściwości takich biokatalizatorów. W chemii katalizatorem nazywamy substancję, która samą swoją obecnością w układzie reagującym przyspiesza reakcję lub łańcuch reakcji, a w wielu przypadkach w ogóle praktycznie ją umożliwia, określając jej kierunek i szybkość. Katalizatory są czynne już w bardzo małych stężeniach, nie zużywają się w czasie reakcji oraz nie pojawiają się wśród jej produktów końcowych. Działanie tego rodzaju katalizatora polega prawdopodobnie na tym, że wchodzi on w luźne połączenie z jednym lub oboma partnerami reakcji. Dzięki temu oba związki reagujące zbliżają się do siebie lub też być może ich szkielet atomowy zostaje rozluźniony do tego stopnia, że uzyskują one zdolność do reagowania ze sobą, której nie miały poprzednio. [hasła pokrewne: budowa domów, studia podyplomowe, hydraulika, pasmanteria ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: hydraulika pasmanteria studia podyplomowe