Podczas gdy roslina wyzsza potrzebuje

Posted in Uncategorized  by admin
September 27th, 2018

Podczas gdy roślina wyższa potrzebuje dużych ilości wapnia (a pierwiastka tego nie można zastąpić np. strontem), niektóre glony i grzyby mogą , się dobrze rozwijać w obecności minimalnych ilości wapnia. Ma gn ez występuje w glebie przeważnie jako węglan. Roztwory, zawierające wyłącznie sole magnezu działają silnie trująco na rośliny. Dla wyeliminowania toksycznego działania magnezu konieczne jest utrzy— manie stosunku stężenia soli Mg do soli Ca w określonych granicach (antagonizm jonów). Przypuszczalnie i w tym przypadku chodzi o wpływ na ko 10 idy komórkowe. Poza tym magnez tworzy kompleksowe połączenia organiczne i stanowi ważny składnik budulcowy komórki. Zastąpienie magnezu innymi pierwiastkami ziem alkalicznych jest wskutek tego niemożliwe. Magnez wchodzi także w skład cząsteczki chlorofilu, wskutek czego jest niezbędny do syntezy tego ważnego barwika; protopektyna zawiera również magnez. Przy rozkładzie węglowodanów magnez odgrywa również pewną rolę jako skład— nik niektórych enzymów (karboksylaza, enolaza); z tej przyczyny jest On także niezbędny dla roślin niezielonych. O be cn o ś ć żelaza w ważnych kompleksowych związkach organicznych tłumaczy niezbędność tego pierwiastka dla rośliny. Zelazo w formie trójwartościowej lub dwuwartościowej wchodzi przede wszystkim w skład pewnych enzymów, które biorą udział w procesach oddechowyeh. Typowym objawem braku żelaza jest tzw. chloroza tj. zahamowanie syntezy chlorofilu. Zjawisko to występuje u roślin rozwijających sie na glebach o wysokiej zawartości wapnia, który wytrąca Żelazo w formie nierozpuszczalnej. Chloroza jest jednak objawem wtórnym, ponieważ chlorofil nie zawiera żelaza; w bezbarwnym zrębie chloroplastów stwierdzono jednak obfite nagromadzenie tego pierwiastka. Mangan — mikroelement niezbędny dla wielu roślin — spełnia przypuszczalnie podobną funkcję jak żelazo w przemianie materii, a szczególnie w budowie enzymów utleniających. [przypisy: krzem organiczny, pasmanteria, stoły drewniane, krzesła biurowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: krzesła biurowe pasmanteria stoły drewniane