Posts Tagged ‘meble na zamówienie’

Podobnie bedzie w roku trzecim

Posted in Uncategorized  by admin
January 22nd, 2019

Podobnie będzie w roku trzecim i czwartym. Suma war- tości dodatkowej wytworzonej w ciągu czterech lat będzie równa: 5000ml + 5000mz + 5000mz + 5000m, = 20 OOOm. W ciągu czterech lat kapitaliści spożyli zatem wartość dodat- kową w sumie 20 000 dol. równą kapitałowi wyłożonemu w roku pierwszym. Mimo to w roku piątym przystąpią do pro- dukcji z tą samą wielkością kapitału co w roku pierwszym. Read the rest of this entry »

Comments Off