Posts Tagged ‘stoły drewniane’

Podczas gdy roslina wyzsza potrzebuje

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2019

Podczas gdy roślina wyższa potrzebuje dużych ilości wapnia (a pierwiastka tego nie można zastąpić np. strontem), niektóre glony i grzyby mogą , się dobrze rozwijać w obecności minimalnych ilości wapnia. Ma gn ez występuje w glebie przeważnie jako węglan. Roztwory, zawierające wyłącznie sole magnezu działają silnie trująco na rośliny. Dla wyeliminowania toksycznego działania magnezu konieczne jest utrzy— manie stosunku stężenia soli Mg do soli Ca w określonych granicach (antagonizm jonów). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘stoły drewniane’

Podczas gdy roslina wyzsza potrzebuje

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2019

Cząsteczki dwutlenku węgla po przejściu przez szparki zostają pobrane przez komórki miękiszu gąbczastego lub palisadowego. Rozpuszczenie dwutlenku węgla w wodzie i przekształcenie go na dwuwęglany poprzedza prawdopodobnie włączenie CO: do organicznego akceptora transport do miejsc redukcji w komórce. Wiele roślin podwodnych pobiera zarówno dwutlenek węgla, jak i dwuwęglan wapnia całą powierzchnią liścia. U niektórych jednak roślin pobieranie jest ograniczone tylko do dolnej strony liścia. Jeżeli źródłem węgla był dwuwęglan wapnia, wówczas po wykorzystaniu dwutlenku węgla wydziela się górną stroną liścia wolny wodorotlenek wapnia, który oczywiście natychmiast wytrąca się jako węglan lub dwuwęglan. Read the rest of this entry »

Comments Off