Prawidlowe rozgraniczenie roslin na swiatlo-

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Prawidłowe rozgraniczenie roślin na światło- i cieniolubne wymaga jednak uwzględnienia ich ogólnego bilansu przemiany materii. Przy takim bowiem rozgraniczeniu należy brać pod uwagę nie tylko ilo węglowodanów wytwarzanych przez roślinę podczas asymilacji C02, lecz również ilość węglowodanów zużywanych pod— oddychania do podtrzymania procesów życiowych. P unkłem kompe n — sa c y j n y m nazywamy mornent, w którym pobieranie dwutlenku węgla podczas fotosyntezy równoważy się z ilością CO, wydzielonego podczas oddychania. Na podstawie ryc. 266 można stwierdzić, Że punkt kompensacyjny rośliny cieniolubnej zostaje osiągnięty przy piższej intensywności Światła niż w przypadku rośliny światłolubnej. Typowe rośliny cieniolubne osiągają punkt kompensacyjny już przy intensywnościach światła wynoszących Od 1/300 do 1/100 pełnego światła słonecz— nego, natomiast rośliny Światłolubne dopiero przy intensywnościach Od 1/75 do 1/13. Specyficzne przystosowanie aparatu asymilacyjnego odgrywa. przy tym zjawisku znaczną rolę. Natężenie Światła księżycowego w czasie pełni nie wystarcza żadnej roślinie na przekroczenie punktu kompensacyjnego, chociaż nie wyklucza ono moźliwości asymilacji CO,2 . Dolna granica intensywności światła, przy której rozpoczyna się asymilacja, wynosi około 20 luksów. Rośliny cieniolubne oddychają słabiej niż rośliny światłolubne; dlatego też mają przy niższych intensywnościach światła, panujących z reguły w ich środowiskach naturalnych, korzystniejszy bilans węglo— wodanowy Od tego, który miałyby rośliny Światłolubne przy tej samej intensywności światła. Należy zawsze pamiętać, Że nadwyżka asymilatów, nagromadzonych w ciągu dnia podczas fotosyntezy musi również wystarczyć dla podtrzymania oddychania w godzinach nocnych; bezwzględny przyrost suchej masy rośliny w ciągu 24 godzin można ocenić dopiero na podstawie różnicy międz y ilością wytworzonych zużytych węglowodanów. Przystosowanie poszczególnych gatunków roślin do różnych intensywności światła ma oczywiście duże znaczenie dla ich rozmieszczenia na kuli ziemskiej i dla składu różnych zbiorowisk roślinnych. [patrz też: Hotel gdańsk, apartamenty, Stalowa Wola, oczyszczanie organizmu ]

[hasła pokrewne: , , ]
[podobne: , , ]
[patrz też: , , ]
[przypisy: razowy kwas chlebowy właściwości, balsam szostakowskiego zastosowanie, giełda tworzyw sztucznych ceny ]

Tags: , ,

No Responses to “Prawidlowe rozgraniczenie roslin na swiatlo-”

  1. Emma Says:

    Sprawdź czy z trzustka wszystko ok

  2. Sidewalk Enforcer Says:

    [..] Cytowany fragment: plan treningowy na masę[...]

  3. Kuba Says:

    Trzeba tylko pamiętać, że w aptekach są suplementy

Powiązane tematy z artykułem: balsam szostakowskiego zastosowanie giełda tworzyw sztucznych ceny razowy kwas chlebowy właściwości