Przy braku dwutlenku

Posted in Uncategorized  by admin
November 19th, 2018

Przy braku dwutlenku węgla roślina nie może w pełni wykorzystać optymalnych warunków termicznych i świetlnych, ponieważ przyswajanie C02 przebiega z taką szybkością, na jaką pozwala skąpy dopływ tego gazu. Dlatego też w warunkach naturalnych natężenie fotosyntezy ulega ciągłym wahaniom. Dla orientacji dodamy, że w warunkach optymalnych 1 me powierzchni liścia wytwarza 0,5—1,5 g glikozy w ciągu godziny, Odpowiada to ilości dwutlenku węgla występującej w 3 ma powietrza. W pełni rozwinięty liść może zaasymilować w ciągu dnia ilość dwutlenku węgla mieszczącą się w 100 ma . 1) S wia t ł o. Podczas przeprowadzania badań nad wpływem światła na natężenie fotosyntezy należy, w myśl prawa czynnika ograniczającego, utrzymyvvrać w miarę możliwości na optymalnym poziomie wszystkie inne czynniki, które wywierają również wpływ na ten proces (np. temperatura lub stężenie CO). W takich warunkach natężenie fotosyntezy wzrasta początkowo proporcjonalnie do intensywności światła. W miarę dalszego zwiększania intensywności światła obserwujemy coraz to mniejsze przyrosty natężenia fotosyntezy (ryc. 266), aż wreszcie osiąga ona natężenie optymalne; utrzymuje się ono na tym poziomie przy dalszym zwiększaniu intensywności światła lub też niekiedy może nastąpić spadek natężenia asymilacji. Przyczyną tego zjawiska jest hamujące działanie innych czynników (brak , uszkadzające działanie światła), wy-
stępujące przy wysokich intensywnościach światła (o tzw. krzywych optymalnych wspomniano na s. 378). Rośliny rosnące na naturalnych siedliskach są przystosowane do asymilowania C02 przy intensywnościach światła charakterystycznych dla danego siedliska; w związku z tym rozróżniamy rośliny Światłolubne i cieniolubne. Na ryc. 266 przedstawiono zależność pomiędzy intensywnością światła a natężeniem fotosyntezy u rośliny światłolubnej (Nasturtiurn palustre) i typowej rośliny cieniolubnej (Oxalis acetosetla). Maksymalna wydajność fotosyntezy (mierzona ilością pobranego C02) rośliny cieniolubnej jest bezwzględnie biorąc niższa niż rośliny Światłolubnej. Natomiast maksymalne natężenie fotosyntezy Ocalis acetosetla występuje przy znacznie niższych intensywnościach Światła niż u rośliny światłolubnej. Ocalis osiąga maksymalna wydajność fotosyntetyczną już przy intensywności światła wynoszącej 1/10 pełnego światła słonecznego, Wówczas gdy Nasturtium asymiluje z maksymalnym natężeniem dopiero przy znacznie wyższych natężeniach Światła. [hasła pokrewne: bielizna damska, katalog stron, wywoływanie zdjęć, dieta i odchudzanie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dieta i odchudzanie katalog stron wywoływanie zdjęć