Renta górnicza powoduje podwyzszenie ceny

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Renta górnicza powoduje podwyższenie ceny wydobywanych kopalin, a pośrednio i innych produktów z nich wytwarzanych i jest formą swego rodzaju haraczu płaconego przez konsumentów na rzecz właścicieli ziemi. Renta gruntowa w budownictwie Jest płacona właścicie- lowi ziemi w formie ceny ziemi lub dzierżawy kosztem konsumenta. Do ceny najmu mieszkań wchodzi bowiem nie tylko koszt amortyzacji i I eksploatacji budynku oraz zysk przeciętny od wyłożonego kapitału, lecz również renta grun- towa za plac budowlany. Występuje przy tym renta abso- lutna, renta’ różniczkowa I, a nierzadko również i monopo- lowa. Przy cenie działek budowlanych dużą rolę odgrywa ich położenie. Działki budowlane w centrum miasta mają naj- wyższą cenę, stanowi ona bowiem skapitalizowaną rentę mo- nopolową. Bogaci lokatorzy lub właściciele sklepów płacą wysokie czynsze za użytkowane lokale, co umożliwia reall- zację renty monopolowej, gdyż ilość tego rodzaju działek jest ograniczona. W miarę oddalania się od śródmieścia ceny działek budowlanych maleją, co w mniejszym stopniu obcią- ża czynsz mieszkaniowy i stąd mieszkania o takim samym standardzie na krańcach miast są znacznie tańsze. Jest to kla- syczny przykład renty różniczkowej I wynikającej z położe- nia działek. Architektoniczny obraz większości współczesnych miast w krajach kapitalistycznych ukształtował się właśnie pod wpływem działania ekonomicznej siły renty różniczkowej. Postęp techniczny we współczesnym rolnictwie kapitalistrcznym i jego konsekwęncje gospodarcze i społeczne w XX w., a zwłaszcza w jego drugiej potowte, nastąpił szybki rozwój nauki i techniki, w tym również nauk rol- niczych i techniki produkcji środków produkcji dla .rolnie- twa. W wysóko rozwiniętych krajach kapitalistycznych przy- czyniło się to do przyspieszenia postępu w rolnictwie i znacz- nego wzrostu produkcji przy jednoczesnym spadku zatrudnie- nia w tej gałęzi. [podobne: , grzejniki dekoracyjne, blaty granitowe, wywóz śmieci ]

Tags: ,

No Responses to “Renta górnicza powoduje podwyzszenie ceny”

 1. Dorian Says:

  Byłam już u dwóch dermatologów

 2. Marcin Says:

  [..] Cytowany fragment: witamina liposomalna[...]

 3. Liwia Says:

  to nie jabłka, ażeby można je było spożywać w dowolnej ilości

 4. Voluntary Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: zdjęcie rentgenowskie[...]

 5. Gaja Says:

  Nie da się lekceważyć nietolerancji bo boli brzuch

Powiązane tematy z artykułem: giełda tworzyw sztucznych