Tu ograniczymy sie tylko do

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

Tu ograniczymy się tylko do przedstawienia najważniejszych przemian cukrów z wyłączeniem oddychania, omówionego nieco dalej (s. 293). W sprzyjających warunkach szybkość syntezy cukru w komórce jest tak duża, że natychmiastowe wykorzystanie lub odprowadzenie go staje się niemożliwe; powstaje konieczność przekształcenia go w formę fizjolo— gicznie mniej aktywną. Zbyt duże stężenie cukru w komórkach wywoływałoby znaczne zakłócenia ich procesów życiowych wskutek niepożądanych zmian stosunków osrnotycznych. Najsprawniejszym sposobem inaktywacji i magazynowania cukru jest bez wątpienia jego k on d en s a c j a na sk ro b i ę, która z uwagi na duży ciężar cząsteczkowy i nierozpuszczalność w wodzie nie może brać bezpośredniego udziału w reakcjach fizjologicznych. Z tego powodu tak często pojawia się skrobia w chloroplastach jako pierwszy dostrzegalny produkt asymilacji. Synteza dwucukrów, np. cukru trzcinowego lub m al łozy, z heksoz stanowi inny, często spotykany sposób inaktywacji produktów fotosyntezy, dzięki czemu ilość substancji osmotycznych w komórce zmniejsza się do połowy. Powstawanie cząsteczki skrobi polega pozornie na tworzeniu się łańcucha przez kolejne dołączanie się cząsteczek a-glikozy z równoczesnym wydzielaniem się cząsteczek wody (ryc. 267), W rzeczywistości materiałem wyjściowym jest fosforan glikozy, który powstaje przez estryfikowanie glikozy kwasem fosforowym na za— sobne w energię estry. Łączenie się takich estrów w łańcuch odbywa się przy współudziale pewnych katalizatorów, które odłączają reszty kwasu fosforowego. W ten sposób powstają makrocząsteczki złożone z różnej liczby reszt glikozowych. W skład jednej cząsteczki skrobi wchodzi średnio około 2000 cząsteczek glikozy. W ziarnach skrobi przeważa ilościowo amylopektyna, nierozpuszczalna w wodzie, zbudowana z wieloczłonowych rozgałęzionych łańcuchów glikozy. Amyloza złożona z krótszych, nierozgałęzionych łańcuchów, rozpuszczalna w wodzie, występuje w mniejszej ilości (ryc. 267). W ziarnie skrobi makrocząsteczki układają się centrycznie • w warstwach o zmieniającej się na przemian gęstości dookoła Ośrodka skrobiotwórczego. Jedno ziarno skrobi jęczmienia składa się z około 12 bilionów cząsteczek glikozy. [hasła pokrewne: protetyka, studia podyplomowe, prawo jazdy, obieg dokumentów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: obieg dokumentów prawo jazdy studia podyplomowe