W zbiorowiskach naturalnych wraz z

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

W zbiorowiskach naturalnych wraz z obumierającymi częściami roślin wracają do gleby także wszystkie zawarte w nich sole mineralne. Człowiek natomiast przy każdym zbiorze plonów usuwa z gleby znaczne ilości soli mineralnych. Straty te należy uzupełniać, dostarczając glebie nawozów mineralnych, zwłaszcza że od odpowiedniego nawożenia zależy równiež rozwój mikroflory, która jest istotnym czynnikiem decydującym o żyzności gleby (s. 274, 285). Jeżeli rolnik pragnie uzyskać wysoką wydajność plonów, musi uzupełniać ubytki azotu, fo sf oru i potasu w glebie. Czasami gleba wymaga również nawożenia wapn i em. Nawóz ten jednak służy przede wszystkim do regulowania stopnia zakwaszenia gleby i zachowania pewnych jej właściwości, np. struktury gruzełkowatej, która ma wielkie znaczenie dla przewietrzania i właściwości adsorpcyjnych gleby, Nie mamy na razie naukowych podstaw do twierdzenia, że nawożenie solami mineralnymi obniża wartość spożywczą naszych roślin uprawnych w porównaniu z roślinami rosnącymi w naturalnych siedliskach. Oczywiście rośliny rosnące na glebie bogatej w azot będą miały więcej białka niż rośliny rosnące na glebie wykazującej niedobór azotu. O ile dotychczas wiadomo, różnice te nie wykazują szkodliwego wpływu. IV. WĘGLOWODANY Woda i sole mineralne są niezbędnymi składnikami każdej żywej komórki. Niemniejsze jednak znaczenie mają substancje, nazywane o r gan i c zn y mi z uwagi na to, że przez dłuższy czas znano je tylko w postaci wytworów żywego organizmu. Do substancji tych zaliczamy właściwe składniki i produkty działalności protoplazmy, jak w ę g I ow o dany, tłuszcze, białka itd. Synteza i przemiany tych substancji komórce roślinnej są podstawowym zagadnieniem fizjologii roślin, a tym samym fizjologii ogólnej. [więcej w: opakowania, sala konferencyjna warszawa, Kancelaria prawna, deska elewacyjna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: deska elewacyjna Kancelaria prawna sala konferencyjna warszawa