Z chwila rcaoczecia sie reakcji

Posted in Uncategorized  by admin
September 22nd, 2018

Z chwilą rcąoczęcia się reakcji związki reagujące uwalniają się z połączenia z katalizatorem, co stwarza pozory, że nie wchodzi on w reakcję. Uwolnione cząsteczki katalizatora aktywują dalsze cząsteczki substratu. W praktyce chemicznej katalizatorami są zazwyczaj metale ciężkie — żelazo, kobalt, nikiel, platyna i inne. W komórce żywej natomiast funkcje te spełniają związki organiczne o skomplikowanej budowie chemicznej, występujące w bardzo małych ilościach. Obecność ich umożliwia normalny przebieg wielu reakcji biochemicznych, które poza komórką można przeprowadzić tylko pod warunkiem stosowania bardzo drastycznych metod. Biokatalizatory komórkowe nazywamy e n z y m am i lub f er m en tam i (16). Synteza enzymów przez komórkę odbywa się w stałej łączności z genami, zlokalizowanymi w chromosomach. Każdy enzym katalizuje ściśle określoną reakcję przemiany materii, niekiedy nawet wyróżnia izomery optyczne. W takim przypadku reaguje tylko ze związkiem lewoskrętnym, a związek prawoskrętny nie bierze udziału w reakcji lub też odwrotnie. Obecnie poznaliśmy już działanie katalityczne wielkiej liczby najróżnorodniejszych enzymów, natomiast tylko w nielicznych przypadkach udało się wyjaśnić ich budowę chemiczną. Wiemy jednak, że wiele enzymów składa się z dwu części, W skład enzymu wchodzi mianowicie b iałko, które nadaje im specyficzność działania oraz jest przyczyną wielkiej wrażliwości enzymów na działanie wyższych tem.peratur i zmiany stężenia jonów wodorowych (s. 313). Składnik ten nazywamy nosi ciele m lub apoenzymem. Drugi składnik jest to tzw. gr upa pr o— s t et y c zna (koenzym) doczepiona do nosiciela w sposób często spotykany u proteidów; grupie tej znajduje się atom lub grupa atomów, która jest właściwą gr u pą czyn ną enzymu, przeprowadzającą proces katalizy. Rozdział enzymu na grupę prostetyczną i nosiciela powoduje całkowitą jego inaktywację; tylko we wzajemnym powiązaniu oba składniki tworzą aktywny enzym. W wielu przypadkach udało się przynaj mniej określi& budowę chemiczną grupy prostetycznej. [hasła pokrewne: tania blacha, Siłownie zewnętrzne, fotele biurowe, płyta warstwowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: fotele biurowe płyta warstwowa Siłownie zewnętrzne