Akumulacja w gospodarce narodowej jest

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Akumulacja w gospodarce narodowej jest więc z jednej strony źródłem powiększania kapitału społecznego, a z drugiej – źródłem postępu technicznego. Jeżeli: Dn=V+M, M=MK+MA gdzie: MK = wartość dodatkowa konsumowana przez klasę kapitalistów; MA — akumulowana część wartości dodatko- wej. gdzie: Me – część akumulacji przeznaczona na powiększenie zasobu środków produkcji; Mv – część akumulacji przezna- czona na zwiększenie zatrudnienia. Akumulowana część wartości dodatkowej może być prze- znaczona na zakup dodatkowych środków produkcji i dodat- kowej siły roboczej w różnych proporcjach dla kolejnych lat. Wprowadzenie postępu technicznego będzie pociągać za sobą w pewnych okresach gwałtowny wzrost kosztów kapita- łu stałego w stosunku do kapitału zmiennego i wówczas aku- mulacja będzie w głównej mierze przeznaczona na zakup no- wych środków produkcji, a w niewielkim; stopniu na zakup dodatkowej siły roboczej. W innych jednak okresach, gdy postęp techniczny – wskutek potanienia środków produkcji czy ich oszczędności – nie będzie prowadził do wzrostu skła- du organicznego kapitału (szczególnie w połączeniu ze wzro- stem płac roboczych), w podziale akumulacji uwidoczni się istniejąca w gospodarce proporcja między ogółem wydatków kapitału na środki produkcji i ogółem wydatków kapitału na zakup siły roboczej. Ta część akumulacji, która jest przeznaczona na zakup Inwestyeje środków trwałych, nosi nazwę inwestycji netto. Ogólnie przez inwestycje (a ściśle – przez inwestycje brutto) należy rozu- mieć ogół wydatków na zakup nowych I środków trwałych lub na rekonstrukcję i rozbudowę już istniejących. Na in- westycje brutto składają .sie środki pochodzące z funduszu amortyzacji (będą to inwestycje odtworzeniowe) oraz środki pochodzące z tej części akumulacji, która jest wydatkowana na nowe środki trwałe (inwestycje netto). Mówimy tutaj o inwestycjach produkcyjnych, ponieważ są to nakłady, które bezpośrednio umożliwiają dokonywanie reprodukcji (odtwo- rzeniowe – reprodukcji prostej, inwestycje netto – repro- dukćji rozszerzonej). [przypisy: , kawa do ekspresów, szyny prądowe, deska tarasowa ]

[więcej w: , , ]
[podobne: , , ]
[podobne: gielda tworzyw, gielda tworzyw, ]

Tags: ,

No Responses to “Akumulacja w gospodarce narodowej jest”

 1. Overrun Says:

  Ułożenie chorego na boku uchroni poszkodowanego przed zachłyśnięciem się własnymi wydzielinami.

 2. Kickstart Says:

  [..] Cytowany fragment: spalacze tłuszczu warszawa[...]

 3. Sidewalk Enforcer Says:

  tak naprawdę istotna jest równowaga pierwiastków

 4. Łucja Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do usg 3d opole[...]

 5. Tymoteusz Says:

  Ciekawa jestem tylko czy jeśli wynik będzie świadczył o alergii

 6. Wooden Man Says:

  [..] Cytowany fragment: Catering dietetyczny Warszawa[...]

 7. Matylda Says:

  Sporo ciekawych informacji

Powiązane tematy z artykułem: haslo16