Dalszyn-n przykladem bakterii chemosyntetycznych sa

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Dalszyn-n przykładem bakterii chemosyntetycznych są bakterie itr y f i k a c y j n e, które utlenia.ją amoniak na azotyny i azotyny na azotany. Organizmy utleniające amoniak na azotyny zużywają do chemosyntezy około 6% energii pochodzącej z utlenienia; stopień wykorzystania energii przy utlenianiu azotynów na azotany jest jeszcze mniejszy. Bakterie ż e la zis te, które utleniają sole żelazawe na żelazowe, bakterie metanowe spalające metaa na C02, bakterie wodor o we utleniające cząsteczkowy wodór na wode oraz wiele innych mikroorganizmów ma zdolność do przeprowadzania chemosyntezy (s. 310). Szczególnie interesujący jest fakt, że zielenica Scenedesmus, która normalnych warunkach wytwarza węglowodany drogą fotosyntezy czerpiąc wodór z wody, może również korzystać z cząsteczkowego wodoru; w ciemności można ten glon doprowadzić do utleniania cząsteczkowego wodoru tlenem atmosferycznym (podobnie jak to czynią bakterie wodorowe) i do wykorzystywania wywiązującej sie energii do chemosyntetycznego wiązania CO, , Tego rodzaju procesy wskazują, że V,omiędzy chemosyntezą i fotosyntezą istnieją bardzo duże podobieństwa; różnica pomiędzy obu procesami polega tylko na tym, że przy chemosyntezie krótka faza fotochemiczna została zastąpiona innym sposobem zdobywania energii. Zdaniem wielu badaczy organizmy chemosyntetyczne wykazują bardzo stary i pierwotny typ autotrofii, z którego wywodzi się fotosynteza. O nieorganicznych procesach utleniania będzie mowa na g. 310. B. PRZEMIANY CHEMICZNE ASYMILATOW (15) Zarówno podczas fotosyntezy, jak i chemosyntezy z dwutlenku węgla i wody (lub z innych związków chemicznych zawierających wodór) powstaje cukier o budowie heksozy: C6H120u. Cukier ten jest podstawą innych reakcji metabolicznych w kornórce, nawet u heterotrofów, które pobierają go z zewnątrz, ponieważ są pozbawione zdolności do jego syntezy. Z jednej strony cukier jest substancją wyjściową do syntezy większości związków organicznych, z których podczas przemiany materii komórka buduje swe części składowe, z drugiej zaś strony stanowi on substrat, z którego uwalnia się podczas oddychania część zmagazynowanej w nim energii słonecznej, użytkowanej następnie do przeprowadzania innych procesów metabolicznych, [więcej w: motoryzacja, kasy fiskalne, radca prawny, olejki do włosów ]

[przypisy: , , ]
[hasła pokrewne: , , ]
[więcej w: , , ]
[podobne: renta różniczkowa, razowy kwas chlebowy właściwości, balsam szostakowskiego zastosowanie ]

Tags: , ,

No Responses to “Dalszyn-n przykladem bakterii chemosyntetycznych sa”

 1. Olivia Says:

  ozpoznano u mnie nadciśnienie white coat

 2. Aniela Says:

  [..] Cytowany fragment: szczoteczki elektryczne do zębów[...]

 3. Kazimierz Says:

  Dobry fizjoterapeuta, na podstawie wyników badań będzie potrafił ocenić

 4. Kinga Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Odszkodowanie za utratę zdrowia[...]

 5. Aurelia Says:

  moje wyniki: tsh 4,400

 6. Jowita Says:

  [..] Cytowany fragment: integracja sensoryczna warszawa[...]

 7. Turnip King Says:

  Moja Mama miała tętniaka

Powiązane tematy z artykułem: balsam szostakowskiego zastosowanie razowy kwas chlebowy właściwości renta różniczkowa