Fakt ten wykorzystuje sie w

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Fakt ten wykorzystuje się w praktyce. Przy uprawie szklarniowej pomidorów, ogórków itd. można zwiększyć trzykrotnie plon przez dostarczanie gazowego dwutlenku węgla najwyżej do stężenia Jak już wspomniano, dzięki intensywnym procesom oddechowym mikroorganizmów stężenie dwutlenku węgla jest znacznie wyższe bezpośrednio nad powierzchnią gleby niż na otwartej przestrzeni. Zjawisko to wywiera z pewnością korzystny wpływ na rozwój roślin rosnących nisko nad ziemią, umożliwiając im korzystanie z wyższego stężenia dwutlenku węgla, wów— czas gdy np. korony wysokich drzew mają do dyspozycji tylko tę ilośż dwutlenku węgla, która znajduje się w górnych warstwach pcwietrza. Korzystny wpływ nawożenia Obornikiem polega nie tylko na dostarczaniu roślinom soli mineralnych, lecz także na pobudzaniu mikroflory glebowej do wzrostu i silniejszego oddychania. Pobieranie COZ przez asymilujące komórki liścia (u roślin lądowych są nimi przede wszystkim komórki miękiszu palisadowego) jest procesem niezwykle skomplikowanym. Ponieważ dwutlenek wÔg1a rozpuszcza się w wodzie o temperaturze 15 0 w takim samym procencie, w jakim występuje on w powietrzu, dyfuzja tego gazu poprzez wysycone wodą i pokryte kutykulą błony komórkowe nie wystarczyłaby dla uzupełnienia znacznych strat tego gazu wywołanych przez asymilację. Szp a r ki Są przeto głównymi wrotami, przez które dwutlenek węgla wnika do liścia. Jak już wspomniano przy ornawianiu parowania szparkowego, możliwości dyfuzji gazu przez powierzchnie wielootworkowe są niezwykle duże. Dzięki odpowiednim pomiarom ustalono, że przez otwarte szparki epidermy liścia dyfunduje 66—90 0/0 tej ilości dwutlenku węgla, która w tym samym czasie wniknęłaby przez powierzchnię liścia, gdyby nie była ona pokryta skórką. Zamknięcie szparek odcina oczywiście dostęp dwutlenku węgla do liścia. Procesy regulujące stopień rozwarcia szparek, rozważane dotąd jedynie pod kątem widzenia gospodarki wodnej rośliny, wywierają również daleko idący wpływ na natężenie asymilacji C02. Jeżeli szparki zamykają się wskutek braku wody, tym samym odcięte zostaje źródło dwutlenku węgła. Zjawisko to jest przykładem często spotykanej w fizjologii współzależności poszczególnych procesów życiowych. [patrz też: sklepy internetowe, korekcja wzroku, hodowla, sauny ]

[hasła pokrewne: , , ]
[patrz też: , , ]
[przypisy: , , ]
[więcej w: chomik syryjski ile żyje, dolmed rezonans, gimnazjum nr 8 w rzeszowie ]

Tags: , ,

No Responses to “Fakt ten wykorzystuje sie w”

 1. Mercury Reborn Says:

  korzystnie działaja na zmiejszenie cukru, cholesterolu i wzmocnienie naczyń krwionosnych

 2. 57 Pixels Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: logopedia[...]

 3. Lena Says:

  Czytam i czekam, że znajdę jakieś wyjaśnienie

 4. Błażej Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do stanazolol stanabol[...]

 5. Rozalia Says:

  Radziłabym osobom z włókniakiem udać się do lekarza

 6. Night Train Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: sklep ekologiczny[...]

 7. Lilianna Says:

  Zawiera wsobie nie tylko wapń ale także witamine d

Powiązane tematy z artykułem: chomik syryjski ile żyje dolmed rezonans gimnazjum nr 8 w rzeszowie