Na poprawe sytuacji mas pracujacych

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Na poprawę sytuacji mas pracujących w wysoko rozwinie- – tych krajach kapitalistycznych decydujący wpływ miał wzrost płac realnych. Zbadanie dynamiki płac realnych nie jest sprawą łatwą. W długich okresach bowiem ulegają zmia- n0I!l wszystkie elementy związane z dynamiką płac realnych (płace nominalne, siła nabywcza pieniądza, koszty utrzyma- nia, struktura popytu itd.). Badania dotyczące dynamiki płac realnych mas pracujących w krajach. wysoko rozwiniętych wskazują, że w ciągu ostatnich 200 lat płace realne miały ten- dencję rosnącą. W dzisiejszych wysoko rozwiniętych krajach kapitalistycznych poza okresami wojen czy kryzysów nie występuje zubożenie mas pracujących ‘. W większości krajów wysoko rozwiniętych rośnie też udział płac w dochodzie na- rodowym, jakkolwiek nie jest to wzrost systematyczny. W Wielkiej Brytanii w latach 1870 -1950 udział płac w do- chodzie narodowym kształtował się następująco 10:
1870 . 54,8% 1937 64,1 % 1880 54,60f0 1940 60,3% 1890 58,80f0 1945 61,3% 1900 58,60f0 1948 64,5010 1910 57,0% 1950 65,3% 1929 - 65,2010 Wzrost udziału płac w dochodzie narodowym notowano ró- wnież w USA. Udział ten wynosił u:
1929 57,4% . 1953 64,90/0 1937 62,6oio 1957 65,4% 1944 64,0010 1959 64,6% 1947 62,3% Udział płac w dochodzie narodowym wzrastał też w RFN. Powyższe dane świadczą o tym, że w wysoko rozwiniętych krajach kapitalistycznych w okresie ich, rozwoju sytuacja mas pracujących. ulegała poprawie. Równocześnie należy z ca- łym naciskiem podkreślić, że nie oznacza to wcale, iż nawet . w tych krajach został zlikwidowany problem nędzy lub zmniejszyła się przez to sprzeczność między pracą i kapita- łem. Problem nędzy jest problemem względnym. Człowiek ~yjący w nędzy w USA miałby – przy tych samych docho- dach – więcej niż przeciętną stopę życiową, gdyby żył w In- diach. [podobne: , prace dekarskie, szkoła jazdy Lublin, apartamenty wynajem nieruchomości ]

Tags: ,

No Responses to “Na poprawe sytuacji mas pracujacych”

 1. Anna Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: badanie laryngologiczne[...]

 2. Nickname Master Says:

  Ciekawe te informacje ale nie u nas

 3. Kitchen Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: wczasy odchudzające[...]

 4. Mr. Peppermint Says:

  Ja wole sie przebadac co roku

 5. Woo Woo Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Portal medyczny[...]

 6. Fabian Says:

  Milo sie czytalo

Powiązane tematy z artykułem: giełda tworzyw sztucznych