Podobnie bedzie w roku trzecim

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Podobnie będzie w roku trzecim i czwartym. Suma war- tości dodatkowej wytworzonej w ciągu czterech lat będzie równa: 5000ml + 5000mz + 5000mz + 5000m, = 20 OOOm. W ciągu czterech lat kapitaliści spożyli zatem wartość dodat- kową w sumie 20 000 dol. równą kapitałowi wyłożonemu w roku pierwszym. Mimo to w roku piątym przystąpią do pro- dukcji z tą samą wielkością kapitału co w roku pierwszym. Oznacza to, że kapitał funkcjonujący w owym piątym roku jest skapitalizowaną wartością dodatkową. Właściciel indywidualnego kapitału nie konsumuje całej wytworzonej wartości dodatkowej; poważną jej część prze- znacza na rozszerzanie produkcji, tj. na powiększanie posia- danego zasobu kapitału. Powiększanie jego zasobu, zwiększa- nie środków produkcji i siły roboczej, oznacza wzrost kapitału stałego c i zmiennego v. Przeznaczenie części wartości dodat- kowej na zwiększenie posiadanego zasobu kapitału nazywa- my akumulacją kapitału. Akumulacja kapitału jest podstawą reprodukcji rozszerzonej. W celu zwiększenia zasobu posiadanego kapitału własnego kapitalista musi do niego dołączyć część wytworzonej war- tości dodatkowej. Oznacza to, że uzyskaną wartość dodatko- Ak=.ulaualncJa ind .• _.d ego wą musi dzielić na dwa fundusze: l) fundusz konsumpcji kapitału . własnej; 2) fundusz akumulacji. Fundusz konsumpcji wła- snej kapitalisty jest jego dochodem, który nie jest kapitałem, fundusz akumulacji natomiast powiększa rozmiary już po- siadanego kapitału. Oznacza to, że robotnicy sami zarówno wytwarzają kapitał (reprodukcja prosta), jak i zwiększają je- go rozmiary (reprodukcja rozszerzona). 2. Czynniki określające konieczność i rozmiary akumulacji kapitalistycznej Akumulacja, niezależnie od jej formy, jest warunkiem roz- woju produkcji społecznej i samego społeczeństwa. W spo- łeczeństwach klasowych akumulacja służy klasom posiada- jącym środki produkcji do umacniania ich ekonomicznego i politycznego panowania. [przypisy: , nagrzewnice powietrza, meble na zamówienie, agencja interaktywna ]

[podobne: , , ]
[hasła pokrewne: , , ]
[przypisy: gielda tworzyw, gielda tworzyw, ]

Tags: ,

No Responses to “Podobnie bedzie w roku trzecim”

 1. Marta Says:

  Nie ufam lekarzom

 2. Twitch Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do mezoterapia warszawa[...]

 3. Vanessa Says:

  Ułożenie chorego na boku uchroni poszkodowanego przed zachłyśnięciem się własnymi wydzielinami.

 4. Swampmasher Says:

  [..] Cytowany fragment: spa[...]

 5. Cezary Says:

  Nie wiem sam czy mam nadciśnienie czy nie

Powiązane tematy z artykułem: haslo16