Poniewaz jednak wystepuje w ograniczonej

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Ponieważ jednak występuje w ograniczonej ilości, w ustroju kapitalistycznym została całkowicie przywłasz- czona i stała się prywatną własnością, a jej lwia część znaj- duje się w ręku klasy kapitalistóW. W• rezultacie ziemia jest przedmiotem kupna-sprzedaży i mimo że nie ma war- tości, ma cenę. Od czego więc zależy. cena ziemi, jeśli, nie można, jej objaśnić na podstawie wartości Wysokość ceny ziemi wiąże się z wielkością uzyskiwanej z niej w danym kra- ju renty .gruntowej i stopy procentowej. Cena określonej działki ziemi jest równa sumie kapitału, który złożony w ban- ku da w formie procentów dochód równy rencie osiąganej z tej działki. Innymi słowy, cena ziemi jest to skapitalizowana, renta gruntowa. Jeśli np. dana działka ziemi przynosi 1000 zł renty grun- towej (czynszu z dzierżawy samej. ziemi), a, stopa procento- wa wynosi 4%, to 100= 25 000 zł. Cena tej działki wynosi wiec 5 000 zł. Jak wynika z powyższego, cena ziemi zależy od wielkości renty gruntowej i od wysokości stopy Renta absolutna i cena ziemi procentowej. Każda zmiana wysokości renty przy danej sto- pie procentowej powoduje zmianę ceny ziemi w tym samym kierunku. Natomiast spadkowi stopy procentowej przr nie zmienionej wysokości renty odpowiada wzrost ceny ziemi i odwrotnie; wzrostowi stopy procentowej przy danej rencie odpowiada obniżka ceny ziemi. Ziemie, które zostały znacznie ulepszone dzięki, wkładowi pracy dudzkiej (np. zmeliorowane bagna, wykarczowane te- reny poleśne, tereny sztucznie nawadniane), są w części tworem natury, a w CZęŚCl tworem pracy człowieka. Ich ce- na zawiera nie tylko skapitalizowaną rentę gruntową, lecz również wartość nagromadzonego w niej wkładu – pracy i środków produkcji, które w systemie kapitalistycznym wy- stępują w postaci kapitału. [podobne: , szkoła jazdy Lublin, druk kalendarzy, wypożyczalnia samochodów Warszawa ]

Tags: , ,

No Responses to “Poniewaz jednak wystepuje w ograniczonej”

 1. Inga Says:

  Profilakyka wlasnie ! 

 2. Jeremi Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: prywatne ubezpieczenie zdrowotne[...]

 3. Witold Says:

  Milo sie czytalo

 4. Old Regret Says:

  [..] Cytowany fragment: wirus[...]

 5. Guillotine Says:

  wszystkie choroby wykrylam sama chodząc po prywatnych specjalistach

Powiązane tematy z artykułem: bruzda harrisona maciej syka torbiel pajęczynówki tylnego dołu czaszki