Poniewaz swiatlo jest niezbednym warunkiem

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Ponieważ światło jest niezbędnym warunkiem syntezy węglowodanów, proces ten nazywamy także f o to synt ez ą. Stwierdzono, że niezielone części roślin płatki kwiatów, korzenie itd. — nie są zdolne do fotosyntezy; dlatego też obecność zielonego barwika chlorofilu w organach asymilujących jest istotnym warunkiem tego procesu. Ponieważ przyrost suchej masy podczas fotosyntezy jest większy, niżby to odpowiadało ciężarowi pochłoniętego C02, w fotosyntezie oprócz COŽ musi brać udział jeszcze inny związek chemiczny. Związkiem tym jest w o d a, która podczas fotosyntezy podlega pewnym przemianom chemicznym, opisanym nieco dalej. Podczas fotosyntezy pochłanianiu dwutlenku węgla towarzyszy równoczesne wy d zi el a n i e tl e n u, dogodnym obiektem do Obserwacji wydzielania tlenu podczas asymilacji C02 są pewne rośliny wodne (ryc. 260), Oświetlenie takiej rośliny powoduje wydzielanie się delikatnego strumienia baniek gazu, uchodzących z przestwo— rów międzykomórkowych odciętej łodygi. Wydzielanie baniek ustaje natychmiast po zaciemnieniu rośliny. Analiza chemiczna wydzielonego gazu dowodzi, że zawiera on znaczny procent tlenu. Za pomocą dokładnych badań wykazano, że tzw. i I oraz fot osy n t ezy, czyli stosunek objętości wydzielonego flenu do objętości pobranego dwutlenku węgla (OJC02), jest zawsze bardzo bliski 1. Jeżeli dobierze się warunki doświadczenia w taki sposób, aby uwolniony podczas fotosyntezy tlen nie wydzielał się w formie gazowej, lecz rozpuszczał się w wodzie, można z wystarczającą dokładnością oznaczyć za pomocą miareczkowania zawartość tlenu w wodzie. Ze względu na bardzo stałą wartość ilorazu fotosyntezy można za pomocą Opisanej metody (metoda Winklera) zmierzyć natęŻenie fotosyntezy. Mierząc natężenie fotosyntezy roślin lądowych oznacza się zwykle zmiany stężenia w prądzie powietrza z Odpowiednio dobraną szybkością nad liśfrrni umieszczonymi w małych kornorach (metoda komor owa). [przypisy: kanalizacja, sklep z gadzetami, księgowość, bielizna damska ]

[przypisy: , , ]
[patrz też: , , ]
[patrz też: , , ]
[podobne: rezonans magnetyczny chełm, giełda tworzyw, epidermolysis bullosa leczenie ]

Tags: , ,

No Responses to “Poniewaz swiatlo jest niezbednym warunkiem”

  1. Disco Potato Says:

    Tydzień temu moja mama dostała ciężkiego udaru niedokrwiennego.

  2. The China Wall Says:

    [..] Cytowany fragment: apteczka samochodowa[...]

  3. Lilia Says:

    Moja mama tez im wierzyla

Powiązane tematy z artykułem: epidermolysis bullosa leczenie giełda tworzyw rezonans magnetyczny chełm