Rozwój rolnictwa w wysoko rozwinietych

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Rozwój rolnictwa w wysoko rozwiniętych krajach kapita- listycznych odbywa się jednak tylko w tych granicach, jakie wyznaczają mu ogólne warunki ekonomiczne kapitalistycz- Malejąca nego systemu społecznego. Warunki te we współczesnym kapitalizmie kształtują się wyraźnie odmiennie niż w okre- sie kapitalizmu wolnokonkurencyjnego w XVIII i XIX w. Nie oznacza to jednak; że w wysoko rozwiniętych kra- jach kapitalistycznych całe społeczeństwo osiągnęło już peł- , ne zaspokojęnie swych potrzeb biologicznych i malejąca elastyczność dochodowa popytu. nie może zostać prżezwy- ciężona w skali społecznej. Klasowy podział społeczeństwa kapitalistycznego sprawia, że istnieją jeszcze i w- wysoko rozwiniętych krajach kapitalistycznych liczne grupy lud- ności, których poziom i struktura odżywiania są dalekie od granicy pełnego zaspokojenia. Możliwości rozszerzenia zbytu produktów rolnych są więc jeszcze bardzo poważne. Dodatkowy nieograniczony wręcz rynek zbytu produktów żywnościowych stwarzają setki milionów ludzi żyjących w nędzy, głodujących lub niedożywionych w krajach słabo rozwiniętych Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji. Niestety rynek ten .stwarza obecnie jedynie popyt potencjalny, a nie efektywny. Ludność tych krajów bowiem nie dysponuje siłą nabywczą, która umożliwiłaby jej zakup niezbędnych środków żywnoset. . Tak więc zarówno zbyt powolny rozwój rynku zbytu na produkty rolne w wysoko rozwiniętych krajach kapitalis- tycznych, jak i trudności zbytu tych produktów w skali całego światowego systemu kapitalistycznego ograniczają możliwości pełne~o wykorzystania zdobyczy nauki i tech- niki rolniczej dla rozwoju rolnictwa i zwiększenia produkcji, rolnej. Równocześnie jednak kapitalistyczni przedsiębiorcy rolni, a zwłaszcza chłopi prowadzący swe gospodarstwa, nie mo- gą zmieniac rozmiarów l struktury pro- dukcji rolniczej, gdyż ze względu na długość cyklu produkcji w rolnictwie produkcja ta, a co za tym idzie i po- daż produktów rolnych, jest mało elastyczna względem •cen. Reakcją gospodarstw chłopskich na spadek. cen jest prze- ważnie nie zmniejszanie produkcji, lecz jej zwiększanie, aby, przy niższych cenach osiągnąć dochody nie niższe, lub przynajmniej niewiele niższe niż przy cenach wyższych. [podobne: , naprawa aparatów cyfrowych, aplikacje mobilne, imprezy integracyjne ]

Tags: , ,

No Responses to “Rozwój rolnictwa w wysoko rozwinietych”

 1. Alpha Says:

  Mam podobne wyniki i te same problemy z wlosami

 2. Dawid Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do kliniki niepłodności[...]

 3. Nataniel Says:

  Mój mąż ma dużo papryki w swojej diecie

 4. Thrasher Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu olej kokosowy na włosy[...]

 5. Diana Says:

  Mam 59 lat i od 2 lat biorę tabletki 

 6. Little General Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: opryszczka[...]

 7. 3D Waffle Says:

  mleko nie dostarcza wapnia

Powiązane tematy z artykułem: balsam szostakowskiego zastosowanie giełda tworzyw sztucznych ceny razowy kwas chlebowy właściwości