Synteza makroczasteczki celulozy z reszt

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Synteza makrocząsteczki celulozy z reszt glikozowych, prowadząca do powstania długich, nierozgałęzionych łańcuchów (w skład cząsteczki może wchodzić ponad 3000 cząsteczek glikozy), jest bez wątpienia dziełem specyficznych warunków i enzymów pojawiających się tylko w żywej plazmie, Zagadnienia te są jednak jeszcze mało zbadane. S y n t e z a t ł u szc z ów, występujących szczególnie obficie w wielu nasionach jako substancje zapasowe, wiąże się ściśle z procesami przemiany węglowodanów. Tłuszcze obojętne są dla rośliny bardzo racjonalną formą magazynowania związków węgla, ponieważ są łatwo rozkładane enzymatyc%nie (l ip a z a) na cukry lub też odwrotnie, syntetyzowane z cukrów lub produktów ich rozkładu. Tłuszcze Są estrami glicerolowymi kwasów tłuszczowych. Glicerol zaś łatwo może powstać z 3-węglowych związków pojawiających się podczas glikolizy roślinie (s. 299). związek ten powstaje przy pewnym typie fermentacji alkoholowej w takich ilościach, że proces ten można wykorzystywać do technicznego otrzymywania glicerolu. Kwasy tłtiszczowe powstają w roślinie z aldehydu octowego lub kwasu octowego (s. 307). Tłuszcze, celuloza i skrobia są jedynie przykładem dalszego przekształcania cukru asymilacyjnego w metabolizmie komórki roślinnej. W rzeczywistości przekształcanie tego związku podczas rozlicznych procesów przemiany materii odbywa się w najróżnorodniejszy sposób; procesy te nie zostały dotychczas zbadane szczegółowo. Łączenie się cukrów wiązaniem estrowym na g lik oz y d y, g ar bni ki itd. oraz synteza licznych c y klicz n y ch związków organicznych możliwa jest tylko dzięki asymilacji dwutlenku węgla. Zagadnieniami tymi jednak nie będziemy się bliżej zajmować. Szczególne znaczenie ma natomiast głębiej sięgająca przemiana cząsteczek cukru podczas o d dych a n i a. Oddychanie jest tak zasadniczą cechą życia i jest biochemicznie związane z tak rozlicznymi reakcjami przemiany materii, że zasługuje na szczegółowe omówienie. [przypisy: jurata, dywany, szamba ekologiczne, Ogrzewanie podłogowe ]

[przypisy: , , ]
[przypisy: , , ]
[więcej w: , , ]
[podobne: gimnazjum nr 8 w rzeszowie, gielda tworzyw, gielda tworzyw ]

Tags: ,

No Responses to “Synteza makroczasteczki celulozy z reszt”

  1. Marika Says:

    wcale nie ma tych suplementów od groma

  2. The China Wall Says:

    [..] Cytowany fragment: zgorzel zęba[...]

  3. Cool Whip Says:

    Mój przyjaciel cierpi na tę alergię

Powiązane tematy z artykułem: gimnazjum nr 8 w rzeszowie haslo16