Tylko w spcradycznyeh przypadkach mamy

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Tylko w spcradycznyeh przypadkach mamy dokładniejsze dane o właściwych funkcjach tych pierwiastków. Znacznie lepiej zostały poznane funkcje a n i on Ó w, spośród których za niezbędne dla rośliny uważa się NOŠ oraz SOi. An i on a z o t a n o wy jest materiałem wyjściowym dla całokształtw przemian białkowych w roślinach samożywnych (s. 311). Białka — jedne z najistotniejszych składników plazmy — zawierają azot przede Wszystkim w postaci grup aminowych aminokwasów. Grupy —NH2 powstają jednak podczas syntezy białek przez redukcję jonu azotanowego, który roślina pobiera z gleby. Jon azotanowy moŻna z reguły zastąpić jonem amonowym. J o n s i a r c z a n o w y, niezbędny do budowy ważnych aminokwasówzawierających siarkę oraz tym samym do syntezy białka, pobiera roślina również z gleby. Siarka występuje także w ciałach czynnych podczas wzrostu — W witaminie B, i biotynie (s. 299, 333). Podczas przemiany materii jon siarczanowy jest redukowany do siarki lub grupy tiolowej (sulfhydrylowej). Roślina pobiera jon fos i o r a n o wy również z gleby (głównie z apatytu); w przeciwieństwie do jonów azotanowych i siarczanowych nie ulega on redukcji podczas najróżnorodniejszych progesów metabolicznych, lecz tworzy tylko estry. Estry fosforanowe występują m. in. w kwasach nukleinowych jądra komórkowego, w fos faty da c h — ważnych elementach strukturalnych plazmy, w fitynie, która wchodzi w skład globoidów nasion (w związku tym kwas fosforowy jest połączony z inozytolem, który może również funkcjonować jako katalizator wzrostu, s. 333), wreszcie tworzy estry z cukrami, spełniając ważne funkcje w pro c esie oddych ani a (s. 299 i nast.). e. Nawożenie (6, 10). Na tym musimy zakończyć krótki przegląd funkcji spełnianych przez poszczególne sole mineralne w przemianie materii. Mimo, że wiadomości nasze na ten temat są szczupłe, wiemy na pewno, że substancje nieorganiczne, pobierane przez roślinę w stosunkowo niewielkich ilościach, są istotnymi składnikami żywej materii, bez których istnienie jej nie byłoby w ogóle możliwe. Zaopatrzenie więc rośliny w dostateczną ilość soli mineralnych ma także poważne znaczenie dla praktyki, tym bardziej, że intensywna gospodarka rolna silnie zakłóca istniejący w przyrodzie stan równowagi. [patrz też: kredyty hipoteczne, Hotel gdańsk, playstation, stomatolog rzeszów ]

[przypisy: , , ]
[podobne: , , ]
[przypisy: , , ]
[hasła pokrewne: bruzda harrisona, torbiel pajęczynówki tylnego dołu czaszki, komisja wojskowa stulejka ]

Tags: , ,

No Responses to “Tylko w spcradycznyeh przypadkach mamy”

 1. Midas Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: gabinet psychologiczny[...]

 2. Jeremi Says:

  trzeba brać tego odpowiednio dużo i stosować zbilansowaną dietę

 3. Criss Cross Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu terapia alkoholowa[...]

 4. Cross Thread Says:

  jagody goji są smaczne i to wystarczy

Powiązane tematy z artykułem: bruzda harrisona komisja wojskowa stulejka torbiel pajęczynówki tylnego dołu czaszki