W zwiazku z tym nalezy

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

W związku z tym należy wyraźnie rozróżniać prawidło- wości przyrodnicze i ekonomiczne w przebiegu, zjawisk. Sta- tycznie badana zależność plonu od wysokości nawożenia daje zupełnie odmienny obraz niż dynamicznie badana wiel- kość przychodów zależnie od całości nakładów na produkcję, z uwzględnieniem wykorzystania nowych osiągnięć nauki i techniki rolniczej. Da uzyskania bowiem wyższych przycho- dów z ziemi przedsiębiorca rolny stosuje nie tylko coraz większe dawki nawożenia, lecz również zmienia strukturę produkcji; stosuje coraz to doskonalsze środki walki z choro- bami, szkodnikami i chwastami; wprowadza sztuczne zrasza- nie pól; stosuje coraz wydajniejsze maszyny do uprawy, pie- lęgnacji i zbioru roślin. W wyniku stosowania tych wszysti- kich i wielu innych nowoczesnych środków produkcji kapi- talista wydatnie zmniejsza nakłady siły roboczej i obniża koszty produkcji na jednostkę wytworzonego produktu. Istot- ną rolę odgrywa przy tym- obniżanie się kosztów stałych na jednostkę produktu w miarę wzrostu plonów. Należy jednak dodać, że zupełne negowanie możliwości wystąpienia zjawiska malejącej efektywności nakładów, zar6wno . w rolnictwie, jak i poza rolnictwem, jest również niesłuszne i jednostronne. Przy technicznym zacofaniu, bra- ku warunków i możliwcści modernizacji oraz unowocześnie- nia produkcji, przy niskiej kulturze rolnej, słabej organi- zacji r braku fachowego, wykwalifikowanego kierownictwa istnieje realne niebezpieczeństwo ujawnienia. się maleją- cych przyrostów przychodów przy wzroście nakładów. Co więcej, działanie tej prawidłowości prowadzi wręcz do pod- upadania i eliminowania w walce konkurencyjnej tych gos- podarstw rolnych, które nie wprowadzają najnowszych zdo- byczy postępu rolniczego. Dotyczy to głównie słabszych ekonomicznie i drobniejszych przedsiębiorstw, a zwłaszcza drobnych gospodarstw chłopskich, które nie są w stanie korzystać z najnowszych osiągnięć nauki i techniki rolni- czej. [podobne: , wyposażenie biur, centralne odkurzacze, wyposażenie gastronomii ]

Tags: , ,

No Responses to “W zwiazku z tym nalezy”

 1. Adrian Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do oczyszczanie ciała[...]

 2. Thrasher Says:

  Nie ufam lekarzom

 3. Disco Potato Says:

  Article marked with the noticed of: drzwi chłodnicze[...]

 4. Aleks Says:

  Moja corka2latka ma wraz zapalenie oskrzeli czy podczas tej choroby można ją kąpać

 5. Maria Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: apteka internetowa[...]

 6. Chicago Blackout Says:

  Fajna historia

Powiązane tematy z artykułem: epidermolysis bullosa leczenie giełda tworzyw rezonans magnetyczny chełm