Zielenica Scenedesmus, korzystajaca w normalnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Zielenica Scenedesmus, korzystająca w normalnych warunkach z wodoru pochodzącego z wody, może również korzystać z cząsteczkowego wodoru. Dokładniejsze badania nad modyfikacjami fotosyntezy u wymienionych wyżej mikroorganizmów rzuciły wiele światła na mechanizm tego procesu u roślin zielonych (s. 287). 3. Wodór uwolniony z wody lub donatorów innego typu wiąże się w sposób odwracalny z pewnymi katalizatorami (substancje oksydoredukcyjne) i za ich pośrednictwem zostaje dołączony do cząsteczki C02 wbudowanej już uprzednio w związek organiczny. Przy przenoszeniu wodoru, które odbywa się przypuszczalnie w kilku etapach, bierze udział prawdopodobnie chlorofil. Dotychczas nie znamy jeszcze chemicznego charakteru pierwszych nžełr,vałych produktów redukcji dwutlenku węgla. Wbrew dawniejszym poglądom uważamy obecnie, że aldehyd mrówkowy nie jest związkiem pośrednim tworzącym się w czasie fotosyntezy. Synteza cukru odbywa się przypuszczalnie przez redukcję kwasu glicerolowego na aldehyd glicerolowy lub dwuoksyaceton; związki te złożone z 3 atomów węgla łączą się następnie w cząsteczkę heksozy. Reakcje więc chemiczne odbywające się podczas fotosyntezy byłyby odwrotnością reakcji od— dechowych, podczas których heksozy ulegają rozkładowi na związki 0 3 atomach węgla (s. 299): CHOH.COOH + 2H CH,OH CHOH. CHO + H20 i 2CH20H. CHOH • CHO CcH1206 . 4. Synteza s k ro b i, pojawiającej się w komórce często jako pierwszy dostrzegalny produkt asymilacji, nie jest bezpośrednio związana Z fotosyntezą, ponieważ może przebiegać także w ciemności W leukoplaStach, o ile w komórce znajduje się dostateczna ilość cukru; z tej przyczyny odkładamy omówienie syntezy skrobi do s. 288. 5. We wszystkich reakcjach wymienionych W punktach 1—3 biorą zapewne udział specyficzne katalizatory (enzymy, s. 291), Znaczna cześć tych reakcji może przebiegać w ciemności. Nie wiemy jednak dotychczas z całą pewnością, w którym miejscu łańcucha reakcji odbywających Się w ciemności (obejmowanych zwykle nazwą r e a k c j i Black— ma na) włącza się ś w i a tło. Obecnie skłaniamy się do poglądu, że reak c j a fotoch emiczna w asymilacji dwutlenku węgla, nadająca temu procesowi charakter fotosyntezy, polega albo na przeno s zeniu wodoru (przy współudziale chlorofilu), albo na fo to Ii tycznym rozkładzie wody. [patrz też: bramy garażowe, sprzątanie, paralotnie, katalog stron ]

[więcej w: , , ]
[więcej w: , , ]
[podobne: , , ]
[hasła pokrewne: gielda tworzyw, , giełda tworzyw sztucznych ]

Tags: ,

No Responses to “Zielenica Scenedesmus, korzystajaca w normalnych”

 1. Ida Says:

  Moja babcia miała raka płuca

 2. Roadblock Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: endodoncja[...]

 3. Manimal Says:

  Mój mąż prawie pięć lat temu miał udar niedokrwienny połowiczny prawostronny.

 4. Gabriela Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: zdjęcie rentgenowskie[...]

 5. Riff Raff Says:

  Witam, tydzień temu wykryto mi niedoczynność tarczycy a mianowicie TSH 5,620

 6. Mad Rascal Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: inhalator[...]

 7. Łucja Says:

  To sa oficjalne informacje medyczne

Powiązane tematy z artykułem: giełda tworzyw sztucznych